Klager og indberetninger

Såfremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed, kan der rettes henvendelse til Styrelsen for Patienklager via føglende link: https://stpk.dk/

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link: http://www.patientforsikringen.dk/da/Patienter/Anmeld-sag.aspx

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Dansk Patient Sikkerheds Database via følgende link: http://www.dpsd.dk/

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Sundhedsstyrelsen via følgende link:

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/sikkerhed/bivirkninger/meld-en-bivirkning/mennesker