Læge

Jakob Lykke, ledende overlæge, specialeansvarlig i kirurgi, Ph.D., Kirurgisk afd. Herlev Hospital. Fagligt ansvarlig for  udredning og behandling af lidelser i tyk-,endetarm og analkanalen med speciel fokus på kikkert- og robotkirurgi af tarmkræft og andre tarmsygdomme. Desuden mange års erfaring med kikkertundersøgelser af mavetarmkanalen.

Uddannelse

Cand. med. & Ph.d. ved Københavns Universitet, speciallæge i almen kirurgi og kirurgiske mave-tarm-sygdomme. Certificeret kolorektal kirurg

Undervisning

Klinisk lektor i kirurgi ved Københavns Universitet. Underviser på praktiserende lægers efteruddannelse og på gastroenterologisk efteruddannelse for sygeplejersker.

Øvrigt 

Specialesagkyndig i kirurgi i Styrelsen for Patientklager. 

Medlemskaber

Foreningen af speciallæger (FAS), Dansk Kirurgisk Selskab (DKS), Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi (DSAK), Danske Kirurgers Organisation (DKO), European Society of Coloproctology (ESCP) & Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH)

Videnskab

Ph.d. afhandling om tarmkræft. Forskningsaktiv med primær fokus på tarmkræft.