Patienter

Patienter

Kirurgisk Klinik Faxe har været ejet af Jakob Lykke siden 2014. Kliniken er en deltids-klinik, der har overenskomst med sygesikringen.

Sygesikringen afholder hele udgiften for undersøgelse, behandling og operation for patienter i Sygesikringens Gruppe 1, der er henvist  fra egen læge eller en speciallæge.

Gruppe 2 patienter betaler selv en del af udgiften og klinikken afregner efterfølgende det offentliges andel med sygesikringen. Gruppe 2 patienter vil modtage en regning på patientandelen efter endt behandling.

Da sygesikringen kun tillader kun en begrænset omsætning i deltids-klinikker, betyder det, at der kun er mulighed for at undersøge og behandle et begrænset antal patienter under ovenskomsten med sygesikringen.